ARGOS jest regulatorem wzrostu stosowanym w celu zwalczania kiełków ziemniaków podczas przechowywania (więcej informacji o produkcie i jego zastosowaniu: ARGOS https://www.uplcropservice.pl/poznaj-argos-pomaranczowa-sile-przeciw-kielkowaniu-ziemniakow-film/). ARGOS aplikowany jest w postaci mgły, która wypełnia cały obiekt przechowalniczy. Może być aplikowany techniką zamgławiania na zimno lub na gorąco. Aplikacja ARGOS techniką na gorąco jest przeprowadzana za pomocą takich urządzeń jak np.: Synofog 2H lub Cropfog, natomiast na zimno za pomocą Halofog P9.

zdjęcie Argos
Fot. 1. Synofog 2H (Źródło: UPL Polska)
Fot. 2. Cropfog (Źródło: UPL Polska)
Fot. 3. Halofog P9 (Źródło: UPL Polska)

 

Co wyróżnia aplikację Halofog P9?

  • Wielkość kropli – kropla o wielkości ok. 15 mikronów większa niż w przypadku zamgławiania za pomocą urządzenia Synofog 2H.
  • Dysze urządzenia są umieszczone wewnątrz magazynu i w przypadku aplikacji, podczas której stosowana jest więcej niż 1 dysza, istnieje możliwość rozlokowania w konkretnych miejscach obiektu (mgła wydobywa się z każdej dyszy).
  • Wydajność ok. 50-60 l / h (*przy zastosowaniu dwóch dysz), dzięki czemu można przeprowadzić aplikację w dużych magazynach o pojemności 4000-5000 ton ziemniaków – w ciągu jednego dnia.

Zamgławianie na zimno jest zalecane w przypadku ziemniaków przechowywanych na pryzmie, w dużych obiektach przechowalniczych,
w których jest wentylacja z wymuszonym obiegiem powietrza.

Niewątpliwą zaletą tej technologii jest,
iż istnieje mniejsze ryzyko kondensancji
(w przypadku, gdy dach magazynu nie jest ocieplony),
większa wydajność
oraz bardzo dobra dystrybucja mgły wewnątrz pryzmy.

obraz-20230103-093445-c423fde7
Fot. 4. Dysza Halofog P9 i wydobywająca się mgła za pomocą, której rozprzestrzenia się środek Argos. (Źródło: UPL Polska)

Urządzenie Halofog P9 (firmy Frans Veugen), które jest wykorzystywane przy realizacjach usług aplikacji środka ARGOS jest stosunkowo nową metodą zamgławiania przechowalni ziemniaków na zimno.

Fot. 5. Aplikacja środka Argos techniką na zimno (urządzenie Halofog P9) w przechowalni o pojemności 1500 ton. (Źródło: UPL Polska)

Kompleksowa technologia UPL Crop Service

UPL Crop Service wyróżnią się kompleksową ofertą skierowaną do producentów ziemniaków. Aplikacja środka Argos może być wykonywana za pomocą różnych urządzeń takich jak Synofog, Cropfog i Halofog oraz za pomocą różnych technik aplikacji zarówno na zimno oraz na gorąco.

Rodzaj zastosowanego urządzenia jest dobierany do infrastruktury przechowalniczej m.in. wielkości magazynu, ilości przechowywanych ziemniaków etc.

Technologia UPL Crop Service jest pierwszą i jedyną w Polsce oferującą rozwiązanie aplikację urządzeniem Halofog P9 dla producentów ziemniaków.

Kinga Włodarz
Specjalista Crop Service

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!