Skuteczne przechowywanie ziemniaków przez cały sezon – od jesieni do maja, czerwca, a nawet lipca przyszłego roku. Jak uniknąć utraty jakości ziemniaków?

Rozwiązaniem jest ARGOS®, dzięki któremu możesz skutecznie kontrolować proces kiełkowania ziemniaków podczas przechowywania przez cały sezon. Stosowanie środka ARGOS® rozpoczyna się w momencie pojawienia się pierwszych kiełków na ziemniakach, po ustaniu procesu spoczynku bulw.  Następnie bardzo ważne jest monitorowanie stanu przechowywanych ziemniaków, aby wyznaczyć termin następnego zabiegu.

Technologia przechowywania ziemniaków UPL

Poznaj kompleksową technologię przechowywania od UPL – zastosuj FAZOR® 80SG w trakcie wegetacji ziemniaków w polu oraz ARGOS® podczas przechowywania i zapewnij sobie pełną kontrolę kiełkowania ziemniaków. Więcej szczegółów na temat technologii ARGOS® + FAZOR® 80SG znajdziesz tutaj.

Fot. 1. Plantacja ziemniaków. (Źródło: UPL Polska)

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!