Czas na Fazor

Przyszedł odpowiedni moment, kiedy producenci ziemniaków powinni zdecydować o zastosowaniu środka Fazor/Himalaya, tak by zapezpieczyć swój plon przed startami związanymi z kiełkowaniem.

Hydrazyd maleinowy, który jest substancją czynną w produkcie Fazor/Himalaya, ma za zadanie zahamowanie procesu kiełkowania
w przechowalni.

Zastosowanie Fazor/Himalaya spowoduje, że ziemniaki z tej plantacji,
po zbiorze i przetransportowaniu do przechowalni nie będą wytwarzać kiełków nawet przez kilka miesięcy.
Dzięki czemu w pierwszej fazie przechowywania nie będzie potrzeby wykonywania zamgławiania produktami hamującymi lub zwalczającymi kiełki.

Fazor to nie tylko hamowanie kiełkowania, produkt ten korzystnie wpłynie również na poprawę plonu handlowego ziemniaków poprzez wyrównanie wielkości bulw. Ponadto poprawi jakość plonu w okresie stresowym, spowodowanym wysokimi temperaturami, przerywanym burzami z dużymi opadami deszczu.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, które objawiają się m.in. stale rosnącą temperaturą i rzadszymi choć intensywnymi opadami deszczu. Na przełomie kilku lat wzrost temperatur i rozkład opadów wpływa na deficyt wody w glebie. Rzadsze i intensywniejsze deszcze są mniej absorbowane przez glebę, a wyższe temperatury wpływają na szybsze odparowanie wody. Takie sytuacje meteorologiczne powodują duży stres u roślin.

W uprawie ziemniaka, objawy stresu wynikające z takiego przebiegu pogody, mogą zapoczątkować proces wtórnej tuberyzacji. Proces ten, objawia się wyrastaniem nowych stolonów z nowo wytworzonych bulw, które często na końcach tworzą następne małe bulwy. Bulwy mogą też zaczynać tworzyć nowe narosty przy oczkach wyglądające jak guzy, a także nabierać laleczkowego i butelkowatego kształtu. Taki stan rzeczy wpływa nie tylko na wygląd bulw, ale przede wszystkim może obniżyć zawartość skrobi, a co za tym idzie obniża jakość przemysłową, handlową i przechowalniczą ziemniaków.

W tej sytuacji warto zastosować Fazor, który wpływa na wyrównanie poziomu skrobi, zapobiega deformacji bulw, hamuje tworzenie się nowych stolonów.

Dlaczego tak się dzieje?

Hydrazyd maleinowy wpływa na zaprzestanie tworzenia się nowych podziałów komórkowych w roślinie, czyli hamuje tworzenie kiełków i nowych bulw. Natomiast całą energię w roślinie przekierowuje na ekspansję istniejących komórek, czyli rozrost bulw, które już wcześniej powstały. Dzięki temu stolony, które zaczęły się tworzyć w bulwach będą odcięte lub wchłonięte, a zdeformowane bulwy zaczną wyrównywać swój kształt poprawi się także zawartość skrobi.

Hydrazyd w ziemniakach działa na bulwy, które osiągnęły wielkość powyżej 35mm średnicy. Mniejsze bulwy są odrzucane lub wchłaniane. Wówczas, podczas zbioru mamy dużo mniej strat z pozostawionych w polu małych bulw tzw. kulek, które przelatują przez taśmy kombajnów. Pozostawiona w polu drobnica nie tylko obniża plon, ale powoduje w kolejnych latach pojawianie się samosiewów ziemniaka w innych uprawach, wynikających z płodozmianu np. w uprawie zbóż utrudniają zbiór plonu, przez dużą ilość zielonej masy łęcin.

Jak poprawnie i skutecznie stosować Fazor?

Aby dobrze wykorzystać potencjał środka Fazor, bardzo istotny jest dobór terminu aplikacji. Ponieważ hydrazyd wchłania się dość wolno (ok 2-3 tyg. w zależności od warunków pogodowych) należy wziąć pod uwagę okres od kiedy będzie działać.

Przy podejmowaniu decyzji należy ściśle trzymać się następujących zasad:

  • Fazor należy stosować na zdrowe i zielone rośliny (przed naturalnym początkiem więdnięcia naci), ok. 3-5 tygodni przed desykacją, ponieważ ziemniaki po okresie kwitnienia zaczynają obniżać transpirację soków komórkowych, przez to Fazor może być transportowany do bulw dłużej lub może być dostarczony w mniejszej ilości.   
  • Stosować na rośliny, które mają 80% bulw o śr. >35 mm. Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę UPL pokazały, że jest to optymalny moment na uzyskanie najlepszego plonu handlowego.
  • Zabieg wykonać przynajmniej 24 godz. przed spodziewanym deszczem
  • Temperatura podczas aplikacji nie może przekraczać 25°C. 
  • Zalecana ilość wody 400-500l. Roślina musi być w całości pokryta cieczą roboczą, w celu lepszego wchłaniania preparatu.
  • Zalecana dawka: 5 kg/ha.
  • Nie wolno mieszać ze środkami ochrony roślin i adiuwantami. Przede wszystkim nie powinno się mieszać z adiuwantami olejowymi, które mogą tworzyć tłustą powłokę na liściach blokującą wchłanianie środka Fazor.

 

Nie wolno stosować na rośliny będące w stresie spowodowanym: 

  • Suszą 
  • Infekcją chorób i żerowaniem szkodników
  • Wysoką temperaturą (powyżej 26°C)

Każdy stres biotyczny czy abiotyczny wpływa na wprowadzenie rośliny w tryb ochronny, który może ograniczać wchłanianie hydrazydu maleinowego.

Nie wolno stosować na plantacjach nasiennych!! 

Ziemniaki w trakcie aplikacji oraz 7 dni po aplikacji.

Pełna technologia przechowywania ziemniaków od UPL

Firma UPL opracowała technologię przechowywania, która pozwoli uniknąć kiełkowania ziemniaków.

Pierwszym etapem tej technologii jest stosowanie środka Fazor według powyższych wytycznych, następnym etapem jest kontrolowanie kiełkowania ziemniaków w przechowalni.

W tym celu wykorzystujemy moc olejku pomarańczowego zawartego w produkcie ARGOS.

Jesteśmy po pierwszym pełnym sezonie stosowania tego środka w  przechowalniach ziemniaka w całej Polsce i z dumą możemy powiedzieć, że jest to rewelacyjne rozwiązanie.

Argos jest produktem biologicznym, który działa kontaktowo nie zostawiając po sobie żadnego śladu oprócz spalonych kiełków. Produkt ten nie ma też okresu karencji, ziemniaki mogą być przeznaczone do sprzedaży  praktycznie zaraz po zabiegu. Oczywiście jeśli będzie taka nagła potrzeba lub szybka decyzja o sprzedaży magazynowanych ziemniaków. Argos działa wyłącznie kontaktowo i należy go aplikować na powstające kiełki, im mniejsze kiełki tym skuteczniejszy zabieg i lepsza jakość przechowywanych ziemniaków. Należy pamiętać, że kiełki wpływają na zmniejszenie turgoru bulw ziemniaka, dlatego też nie powinno się przeciągać terminu zamgławiania.

Firma UPL wykonuje również aplikację środka Argos zamgławiając sprzętem najwyższej klasy.

Usługę aplikacji można zamówić na stronie www.uplcropservice.pl.

Ze strony naszych specjalistów z Crop Service, mogą Państwo liczyć na w pełni profesjonalne i merytoryczne wsparcie w określeniu najlepszego momentu zabiegu i idealnych warunków aplikacji.

Sebastian Wojtkowiak

Doradca Techniczny ProNutiva – Ziemniaki

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!