ARGOS® jest regulatorem wzrostu, który wymaga aplikacji poprzez specjalne wytwornice aerozolu z możliwością kontroli temperatury (np. Synogof, Halofog lub Cropfog). Środek jest aplikowany w postaci mgły, która doskonale wypełnia cały obiekt przechowalniczy.
Więcej o produkcie ARGOS dowiesz się w poniższym artykule -> #PoznajArgos

Aplikacja środka ARGOS może być przeprowadzana w przechowalniach, w których ziemniaki są przechowywane na pryzmie lub w skrzyniopaletach oraz zastosowane są różne systemy wentylacji począwszy od kanałów wentylacyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych poprzez systemy ssące i system „Blow”. Przed każdą aplikacją doradca techniczny UPL Crop Service analizuje obiekt przechowalniczy i przygotowuje zalecenia w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności zabiegu.

Fot. 1. Ziemniaki przechowywane w skrzyniopaletach, wentylacja system ssący.

Fot. 2. Ziemniaki przechowywane luzem, kanały wentylacyjne wewnętrzne.

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!