Przechowywanie to jeden z najważniejszych etapów produkcji, którego celem jest przechowanie ziemniaków bez utraty jakości. Kiełkowanie ziemniaków jest problemem obecnym i powszechnym podczas tego etapu, stąd też ważna jest skuteczna kontrola, aby nie doprowadzić do utraty plonu oraz jakości bulw ziemniaków.

Fot. 1. Bulwy ziemniaków w momencie rozpoczęcia kiełkowania (Źródło: UPL Polska)
Kontrolowanie kiełkowania z Argos

Argos jest innowacyjnym regulatorem wzrostu opartym na olejku pomarańczowym.

 

Co charakteryzuje Argos?

  • Wysoka skuteczność.
  • Brak okresu karencji.
  • Brak pozostałości.
  • Wykazuje działanie kontaktowe.
  • Dzięki aplikacji Argos zyskujesz elastyczność dostaw i sprzedaży ziemniaków.
  • Dostępność zamówienia wraz z usługą aplikacji.
IMG_8806
Termin aplikacji Argos

Zabieg aplikacji Argos należy wykonać w momencie rozpoczęcia kiełkowania, czyli pojawienia się pierwszych kiełków na bulwach ziemniaków (fot. 3).

Pamiętajmy, że podczas przechowywania niezmiernie ważny jest monitoring stanu ziemniaków w celu wyznaczenia optymalnego terminu aplikacji, który następnie możesz wybrać w swoim zamówieniu.

Fot. 3 Optymalny termin wykonania aplikacji Argos (Źródło: UPL Polska)
Termin pierwszej aplikacji

Pierwsza aplikacja Argos w sezonie przechowalniczym powinna być przeprowadzona również w momencie rozpoczęcia kiełkowania bulw ziemniaków po przerwaniu stanu spoczynku.

Kinga Włodarz
Specjalista Crop Service

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!