Nadrzędnym celem przechowywania ziemniaków jest przechowanie ich bez obniżenia jakości podczas tego procesu. Przechowywanie może trwać od kilku tygodni nawet do maja/czerwca przyszłego roku (ok. 9 miesięcy). Podczas przechowywania ziemniaków należy zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania, szczelność magazynu oraz wentylację. Problemem, który pojawia się cyklicznie podczas przechowywania i może doprowadzić do znacznej utraty jakości bulw jest kiełkowanie. Kiełkowanie jest procesem, który występuję po ustąpieniu okresu spoczynku bulw ziemniaków, jednak wpływ na intensywność tego procesu ma temperatura przechowywania, warunki pogodowe podczas wzrostu w polu oraz jest to cecha odmianowa.

Fot. 1. Ziemniaki przechowywane w skrzyniopaletach. (Źródło: UPL Polska)

Kiełkowanie ziemniaków pod kontrolą

Skuteczna kontrola kiełkowania ziemniaków jest możliwa! Podczas cyklu przechowywania kontroluj stan bulw ziemniaków, gdy staną się widoczne pierwsze kiełki – jest to odpowiedni moment, aby zastosować ARGOS®. Dodatkowo w trakcie sezonu wegetacyjnego można zastosować środek FAZOR 80SG, który również ogranicza kiełkowanie ziemniaków podczas przechowywania.

Korzyści z zastosowania ARGOS®

  • Skuteczna kontrola kiełkowania przez cały sezon
  • Stała dawka środka – 100 ml/t przechowywanych ziemniaków
  • Elastyczna logistyka dostaw i sprzedaży surowca (brak okresu karencji po aplikacji)
  • Profesjonalne doradztwo z zakresu przechowywania ziemniaków
  • Działanie kontaktowe – szybkie efekty działania
  • Brak niekorzystnego wpływu na smak i zapach ziemniaków
  • Wsparcie specjalistów przed oraz po aplikacji
  • Może być stosowany w uprawach ekologicznych

Fot. 2. Ziemniaki przechowywane na pryzmie (Źródło: UPL Polska)

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!