Aplikacja do pomiaru liczby i wielkości jabłek, monitoring szkodników. Usługi realizowane bezpośrednio w gospodarstwie.

Materiał przygotował / źródło: portal www.tpsad.pl

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!