Intensywny rozwój agrotechniki oraz technologii przechowalniczych w ostatnich latach to podstawowe czynniki pozwalające obecnie na wielomiesięczne przechowywanie jabłek i gruszek w polskich chłodniach. Dla wielu sadowników nie jest obecnie problemem przechowanie jabłek nawet przez rok, cały czas zachowując wysoką jakość. Dzięki rozbudowanej bazie przechowalniczej w naszym kraju, tak potężna ilość wyprodukowanych jabłek może być zagospodarowana przez rynek. Inną kwestią pozostaje fakt, że często wiążę się to z cenami niesatysfakcjonującymi sadowników.

Obiekty ze zmodyfikowaną atmosferą (KA, ULO, DKA), poprzez obniżenie zawartości tlenu oraz podwyższenie dwutlenku węgla (CO2 ), w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza, skutecznie hamują dojrzewanie owoców przez wiele miesięcy. Dzięki temu możemy utrzymać takie parametry jak wysoka jędrność owoców czy barwa zasadnicza skórki (zielona, a nie żółta). Utrzymanie wysokiej jędrności częściowo ogranicza występowanie chorób przechowalniczych – symptomy chorób gnilnych na twardszych jabłkach i gruszkach wystąpią później, nawet jeśli doszło do infekcji przed zbiorem czy w czasie kwitnienia. Pełną skuteczność ochrony przeciwko patogenom powodującym choroby przechowalnicze osiągamy jednak stosując ochronę przed i pozbiorczą. W artykule na str. 12 znakomity przegląd chorób przechowalniczych zrobił Hubert Głos z Instytutu Ogrodnictwa – PIB. My postaramy się w praktyczny sposób przedstawić możliwości ochrony.

Kwitnienie

Wydawałoby się, że okres kwitnienia jabłoni czy gruszy, który ma miejsce około pół roku przed zbiorem owoców, nie jest jeszcze czasem, aby myśleć o ochronie przechowalniczej. To prawda, jeżeli myślimy np. o gorzkiej, mokrej czy nawet brunatnej zgniliźnie, gdyż patogeny powodujące te choroby porażają przede wszystkim powstały już, dojrzały owoc. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku szarej pleśni, chorób gniazda nasiennego, a nawet porażenia przez Neonectria, gdyż w tych przypadkach okres okołokwitnieniowy jest podstawowym terminem infekcji, w związku z tym również ochrony. Warto zaznaczyć, że podatność kwiatów na porażenie jest znacznie wyższa po pełni kwitnienia/w fazie opadania płatków kwiatowych, gdy setki mikrootworów popłatkowych tworzą szansę dla infekcji przez patogeny, głównie grzybowe. Opady deszczu w trakcie kwitnienia istotnie podnoszą zagrożenie w tym okresie. Ze względu na to, że jest to jednocześnie czas intensywnej ochrony przeciwko parchowi jabłoni, odpowiedni dobór fungicydów może ograniczyć jednocześnie te zagrożenia. Standardowo stosujemy w tym czasie Captan 80 WDG oraz pirymetanil (Pyrus 400 SC), również fungicydy SDHI. Stosowany w tym okresie Plantivax (laminaryna 45 g/l) przeciwko zarazie ogniowej, będzie dodatkowo ograniczał szarą pleśń. Dobrym pomysłem jest połączenie tego zabiegu razem z Captan 80 WDG.

Dojrzewanie owoców

Okres lata to czas, gdy jesteśmy w stanie „poluzować” ochronę przeciwko głównemu zagrożeniu w sadach jabłoniowych, czyli parchowi jabłoni, jeżeli nie mamy objawów tej choroby. Jeżeli jednak symptomy występują na owocach czy liściach, komplikuje to sytuację i będzie powodować infekcje wtórne, co jest szczególnie zauważalne w deszczowych sezonach jak ten w 2021 r., a także w 2020 r. Nawet niewielkie objawy parcha jabłoni/ gruszy na owocach przeznaczonych do przechowywania będą stanowić wysokie ryzyko pojawienia się parcha przechowalniczego. W celu ochrony polecam wybrać w okresie lata Captan 80 WDG naprzemienne z Plantivaxem (2 lub 3 zabiegi).

Sytuacja zmienia się pod koniec lata (sierpień), gdy wraz z dojrzewaniem owoców, otwiera się również okienko infekcyjne dla patogenów typowo przechowalniczych jak np. Neofabrea spp. powodujących gorzką zgniliznę. Infekcje mają miejsce nawet 4–5 tygodni przed zbiorem jabłek i gruszek. Stosowany w tym czasie kaptan oraz laminaryna stanowią fundament ochrony zapobiegawczej. W przypadku wysokiej presji (obfite opady), wrażliwych odmian oraz planowanego długiego czasu przechowywania, stosujemy najczęściej 1 lub 2 dodatkowe zabiegi fungicydem zgodnie z okresem karencji.

Ochrona po zbiorze

W naszym klimacie, powyższa ochrona jest zazwyczaj w pełni wystarczająca dla odmian średnio podatnych na choroby przechowalnicze, jak np. ‘Idared’. Ogromna większość uprawianych w Polsce odmian jest jednak wysoce wrażliwa na wystąpienie chorób gnilnych, szczególnie przy długim przechowywaniu. Wymienić możemy tu chociażby jabłka takie jak: ‘Ligol’, ‘Szampion’, ‘Pinova’, grupa ‘Jonagolda’ czy ‘Golden Delicious’. Również przechowywane gruszki, głównie ‘Konferencja’ czy ‘Xenia’, są charakteryzowane jako podatne czy średnio podatne na gnicie. W tych przypadkach, istnieje potrzeba dodatkowej ochrony przed chorobami przechowalniczymi i od tego sezonu sadownicy mają taką możliwość za pomocą preparatu DeccoPyr-Pot

DeccoPyr-Pot to fungicyd, w formulacji generatora dymu, do pozbiorczego stosowania w komorach owocowych. Produkt zawiera pirymetanil, zarejestrowany jest do zwalczania chorób przechowalniczych jabłek, gruszek, a również brzoskwiń i nektaryn. Preparat aplikowany jest po wypełnieniu komory przechowalniczej owocami, dawka dobierana jest do tonażu przechowywanych owoców – 1 kg preparatu na każde 50 t owoców. Stosowanie DeccoPyrPot na ostatnim etapie produkcji owoców, stwarza znakomitą możliwość zabezpieczenia powierzchni skórki, ale również szypułek czy zranień powstałych podczas zbioru i transportu, redukując do minimum straty poniesione podczas przechowywania.

W sezonie 2021 firma UPL Polska powołała do życia UPL CropService, nowy dział firmy, który odpowiada za realizację usług, bezpośrednio w gospodarstwie naszych klientów. Dzięki nowym produktom, które znalazły się w portfolio (Argos oraz DeccoPyr-Pot) wyspecjalizowaliśmy się w usługach dedykowanych dla producentów owoców (jabłek i gruszek) oraz ziemniaków.

W celu usprawnienia całego procesu związanego z zamówieniem usługi, stworzyliśmy system, poprzez który nasi klienci w prosty sposób mogą taką usługę zamówić. W witrynie www.uplcropservice.pl dokonują wyboru począwszy od produktu po termin realizacji wizyty w gospodarstwie.

W każdym przypadku, nasze usługi realizowane są przez profesjonalne ekipy bezpośrednio na terenie gospodarstwa klientów. W ramach wykonywanej usługi ekipy serwisowe przeprowadzają wszystkie czynności w oparciu o specjalistyczną wiedzę, poruszają się według przyjętych norm, opracowanych przez dział UPL CropService, zachowując 100% bezpieczeństwa.

W kolejnych sezonach UPL Polska planuje włączenie nowych produktów w ramach działu UPL CropService, o czym będziemy informować na bieżąco.

Arkadiusz Sławiński, Wojciech Binek, UPL Polska Sp. z o.o.

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!