Intensywny rozwój agrotechniki oraz technologii przechowalniczych w ostatnich latach to podstawowe czynniki pozwalające obecnie na wielomiesięczne przechowywanie jabłek i gruszek w polskich chłodniach. Dla wielu sadowników nie jest obecnie problemem przechowanie jabłek nawet przez rok, cały czas zachowując wysoką jakość. Dzięki rozbudowanej bazie przechowalniczej w naszym kraju, tak potężna ilość wyprodukowanych jabłek może być zagospodarowana przez rynek. Inną kwestią pozostaje fakt, że często wiążę się to z cenami niesatysfakcjonującymi sadowników.

Obiekty ze zmodyfikowaną atmosferą (KA, ULO, DKA), poprzez obniżenie zawartości tlenu oraz podwyższenie dwutlenku węgla (CO2 ), w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza, skutecznie hamują dojrzewanie owoców przez wiele miesięcy. Dzięki temu możemy utrzymać takie parametry jak wysoka jędrność owoców czy barwa zasadnicza skórki (zielona, a nie żółta). Utrzymanie wysokiej jędrności częściowo ogranicza występowanie chorób przechowalniczych – symptomy chorób gnilnych na twardszych jabłkach i gruszkach wystąpią później, nawet jeśli doszło do infekcji przed zbiorem czy w czasie kwitnienia. Pełną skuteczność ochrony przeciwko patogenom powodującym choroby przechowalnicze osiągamy jednak stosując ochronę przed i pozbiorczą. W artykule na str. 12 znakomity przegląd chorób przechowalniczych zrobił Hubert Głos z Instytutu Ogrodnictwa – PIB. My postaramy się w praktyczny sposób przedstawić możliwości ochrony.

Kwitnienie

Wydawałoby się, że okres kwitnienia jabłoni czy gruszy, który ma miejsce około pół roku przed zbiorem owoców, nie jest jeszcze czasem, aby myśleć o ochronie przechowalniczej. To prawda, jeżeli myślimy np. o gorzkiej, mokrej czy nawet brunatnej zgniliźnie, gdyż patogeny powodujące te choroby porażają przede wszystkim powstały już, dojrzały owoc. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku szarej pleśni, chorób gniazda nasiennego, a nawet porażenia przez Neonectria, gdyż w tych przypadkach okres okołokwitnieniowy jest podstawowym terminem infekcji, w związku z tym również ochrony. Warto zaznaczyć, że podatność kwiatów na porażenie jest znacznie wyższa po pełni kwitnienia/w fazie opadania płatków kwiatowych, gdy setki mikrootworów popłatkowych tworzą szansę dla infekcji przez patogeny, głównie grzybowe. Opady deszczu w trakcie kwitnienia istotnie podnoszą zagrożenie w tym okresie. Ze względu na to, że jest to jednocześnie czas intensywnej ochrony przeciwko parchowi jabłoni, odpowiedni dobór fungicydów może ograniczyć jednocześnie te zagrożenia. Standardowo stosujemy w tym czasie Captan 80 WDG oraz pirymetanil (Pyrus 400 SC), również fungicydy SDHI. Stosowany w tym okresie Plantivax (laminaryna 45 g/l) przeciwko zarazie ogniowej, będzie dodatkowo ograniczał szarą pleśń. Dobrym pomysłem jest połączenie tego zabiegu razem z Captan 80 WDG.

Dojrzewanie owoców

Okres lata to czas, gdy jesteśmy w stanie „poluzować” ochronę przeciwko głównemu zagrożeniu w sadach jabłoniowych, czyli parchowi jabłoni, jeżeli nie mamy objawów tej choroby. Jeżeli jednak symptomy występują na owocach czy liściach, komplikuje to sytuację i będzie powodować infekcje wtórne, co jest szczególnie zauważalne w deszczowych sezonach jak ten w 2021 r., a także w 2020 r. Nawet niewielkie objawy parcha jabłoni/ gruszy na owocach przeznaczonych do przechowywania będą stanowić wysokie ryzyko pojawienia się parcha przechowalniczego. W celu ochrony polecam wybrać w okresie lata Captan 80 WDG naprzemienne z Plantivaxem (2 lub 3 zabiegi).

Sytuacja zmienia się pod koniec lata (sierpień), gdy wraz z dojrzewaniem owoców, otwiera się również okienko infekcyjne dla patogenów typowo przechowalniczych jak np. Neofabrea spp. powodujących gorzką zgniliznę. Infekcje mają miejsce nawet 4–5 tygodni przed zbiorem jabłek i gruszek. Stosowany w tym czasie kaptan oraz laminaryna stanowią fundament ochrony zapobiegawczej. W przypadku wysokiej presji (obfite opady), wrażliwych odmian oraz planowanego długiego czasu przechowywania, stosujemy najczęściej 1 lub 2 dodatkowe zabiegi fungicydem zgodnie z okresem karencji.

Ochrona po zbiorze

W naszym klimacie, powyższa ochrona jest zazwyczaj w pełni wystarczająca dla odmian średnio podatnych na choroby przechowalnicze, jak np. ‘Idared’. Ogromna większość uprawianych w Polsce odmian jest jednak wysoce wrażliwa na wystąpienie chorób gnilnych, szczególnie przy długim przechowywaniu. Wymienić możemy tu chociażby jabłka takie jak: ‘Ligol’, ‘Szampion’, ‘Pinova’, grupa ‘Jonagolda’ czy ‘Golden Delicious’. Również przechowywane gruszki, głównie ‘Konferencja’ czy ‘Xenia’, są charakteryzowane jako podatne czy średnio podatne na gnicie. W tych przypadkach, istnieje potrzeba dodatkowej ochrony przed chorobami przechowalniczymi i od tego sezonu sadownicy mają taką możliwość za pomocą preparatu DeccoPyr-Pot

DeccoPyr-Pot to fungicyd, w formulacji generatora dymu, do pozbiorczego stosowania w komorach owocowych. Produkt zawiera pirymetanil, zarejestrowany jest do zwalczania chorób przechowalniczych jabłek, gruszek, a również brzoskwiń i nektaryn. Preparat aplikowany jest po wypełnieniu komory przechowalniczej owocami, dawka dobierana jest do tonażu przechowywanych owoców – 1 kg preparatu na każde 50 t owoców. Stosowanie DeccoPyrPot na ostatnim etapie produkcji owoców, stwarza znakomitą możliwość zabezpieczenia powierzchni skórki, ale również szypułek czy zranień powstałych podczas zbioru i transportu, redukując do minimum straty poniesione podczas przechowywania.

W sezonie 2021 firma UPL Polska powołała do życia UPL CropService, nowy dział firmy, który odpowiada za realizację usług, bezpośrednio w gospodarstwie naszych klientów. Dzięki nowym produktom, które znalazły się w portfolio (Argos oraz DeccoPyr-Pot) wyspecjalizowaliśmy się w usługach dedykowanych dla producentów owoców (jabłek i gruszek) oraz ziemniaków.

W celu usprawnienia całego procesu związanego z zamówieniem usługi, stworzyliśmy system, poprzez który nasi klienci w prosty sposób mogą taką usługę zamówić. W witrynie www.uplcropservice.pl dokonują wyboru począwszy od produktu po termin realizacji wizyty w gospodarstwie.

W każdym przypadku, nasze usługi realizowane są przez profesjonalne ekipy bezpośrednio na terenie gospodarstwa klientów. W ramach wykonywanej usługi ekipy serwisowe przeprowadzają wszystkie czynności w oparciu o specjalistyczną wiedzę, poruszają się według przyjętych norm, opracowanych przez dział UPL CropService, zachowując 100% bezpieczeństwa.

W kolejnych sezonach UPL Polska planuje włączenie nowych produktów w ramach działu UPL CropService, o czym będziemy informować na bieżąco.

Arkadiusz Sławiński, Wojciech Binek, UPL Polska Sp. z o.o.

Czytaj także:

UPL Crop Service TEAM

Dział UPL Crop Service to przede wszystkim profesjonalne usługi, bardzo mocno skoncentrowane na działalności postharvest, szczególnie usługi kierowane dla sadowników oraz dla producentów zajmujących się uprawą ziemniaka.

Czytaj więcej »

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!