Zbiory ziemniaków trwają w pełni, ziemniaki po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej trafiają do magazynów, w których spędzą najbliższe miesiące. Należy pamiętać, że ziemniak podczas przechowywania jest żywym organizmem, w którym zachodzi np. oddychanie, transpiracja oraz po zakończonym okresie spoczynku kiełkowanie bulw.

Czas i warunki zbioru są bardzo istotne, czyli skórka ziemniaków powinna być dojrzała, a warunki atmosferyczne powinny odpowiednie do przeprowadzenia zbioru. W przypadku zbyt dużej ilości opadów, a co za tym idzie wysokiej wilgotności gleby ziemniaki mogą być znacznie zanieczyszczone ziemią, co nie jest korzystne.

Uniknij strat związanych z przechowywaniem

Straty związane z kiełkowaniem bulw ziemniaków mogą doprowadzić do utraty jakości i masy bulw. Kiełkowanie jest ściśle związane z odmianą ziemniaka oraz temperaturą w jakiej jest przechowywany. Temperatura przechowywania zależy od przeznaczenia ziemniaków ziemniaki jadalne są przechowywane w niższych temperaturach, które wynoszą ok. 4-5 ℃, a ziemniaki przeznaczone do przetwórstwa spożywczego ok. 6-9 ℃, lecz mogą być również inne w zależności od wymogów. W wyższych temperaturach ziemniaki, mogą szybciej rozpocząć proces kiełkowania, który należy ściśle kontrolować.

Nowe rozwiązania poznaj różnicę!

ARGOS® unikalne rozwiązanie przeciw kiełkowaniu ziemniaków.

Substancja czynna                                      olejek pomarańczowy

Okres karencji                                               brak

Pozostałości                                                  brak

Dawka                                                            100 ml/1000 kg bulw ziemniaka

Interwały pomiędzy aplikacjami               co najmniej 3 tygodnie

Termin aplikacji                                            w momencie rozpoczęcia kiełkowania 

Mechanizm działania                                   kontaktowy   

Odmiany ziemniaka                                     brak ograniczeń

ARGOS® jest stosowany zarówno w przechowalniach, w których ziemniaki są składowane na pryzmie lub w skrzynio-paletach.

 

Kinga Włodarz

Specjalista Crop Service

Czytaj także:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

©2022. UPL Crop Service. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!